Den církevního školství


 

První online veletrh možností studia v pražské arcidiecéziNavštivte s námi církevní školy po celé Praze a Středočeském kraji. Projdeme s vámi cestu od mateřské školy přes základní vzdělávání, různé možnosti zaměření během středoškolského studia, až po nabídku vyššího vzdělávání, kterou zajišťují církevní vyšší odborné školy. Dozvíte se také o možnostech pedagogicko-psychologické podpory nebo o nabídce odborné logopedické péče. Akce probíhá pod záštitou Arcibiskupství pražského.

Arcibiskupské gymnázium


 

Arcibiskupské gymnázium vytváří a zaručuje dětem i dospělým pro jejich společnou cestu a společnou tvořivou činnost svobodný a volný prostor – prostor,

který je zvenku chráněn, zevnitř vyživován a celkově kultivován živým křesťanstvím.

 


Adresa: Korunní 586/2, Vinohrady, 120 00 Praha 2

Web: https://www.arcig.cz/

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské 

Podívat se do školy. Klikněte zde.
Veselá školaCírkevní základní škola a základní umělecká školaJsme církevní školou. Ve vzdělávání je kladen důraz na podporu duchovních a křesťanských hodnot v přívětivém, přátelském a vstřícném prostředí.

Vytváří podmínky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami a podporuje rovný přístup ke vzdělávání.
Adresa: Soukenická 1088/10, Nové Město, 110 00 Praha 1

Web: https://www.veselaskola.cz/

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

 

Podívat se do školy. Klikněte zde.


 

ZŠ Maltézských rytířů Kladno


 

Jsme církevní školou, jejímž zřizovatelem je Suverénní řád Maltézských rytířů. Přijímáme děti z věřících i nevěřících rodin,

důležitý je jejich kladný vztah ke křesťanským hodnotám.

 


Adresa: Školská 349, 272 01 Kladno

Web: http://www.zsmr.cz/

Zřizovatel: Suverénní řád Maltézských rytířů

 

Podívat se do školy. Klikněte zde.


 

Církevní mateřská škola Laura


 

Jako církevní mateřská škola klademe důraz na výchovu ke křesťanským hodnotám a vedeme děti k poznávání a setkání s Bohem.

Křest dítěte ani aktivní zapojení jeho rodiny do církve však nejsou podmínkou k přijetí. Mateřská škola je dvoutřídní, třídy jsou heterogenní.
Adresa: Vítkova 12, 186 00  Praha 8 – Karlín

Web: www.cmslaura.cz

Zřizovatel:

 

Podívat se do školy. Klikněte zde.


 

Církevní mateřská škola Srdíčko
V Církevní mateřské škole působí kvalifikovaní pedagogové, kteří respektují křesťanské hodnoty a zaměření školy. K dětem, rodičovské veřejnosti i svým kolegům přistupují s úctou.

Respektují kulturní, náboženské, sociální i názorové odlišnosti. Laskavé a bezpodmínečné přijetí dítěte je pro ně samozřejmostí.

Adresa: Podpěrova 1879/2, 155 00, PRAHA 5 - Stodůlky

Web: https://www.cms-srdicko.cz

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

 

Podívat se do školy. Klikněte zde.


 

Svatojánská kolej


 

Studium ve Svatojánské koleji – vyšší odborné škole pedagogické ve Svatém Janu pod Skalou je určeno zájemcům o předškolní a mimoškolní pedagogiku.

V prezenční i kombinované formě nabízí terciální profesní vzdělávání, které je zaměstnavateli velmi dobře hodnoceno.Hlavní motto: „Děti do světa neuvádíme, ale s dětmi svět tvoříme.“ se promítá do obsahu studia i každodenního života školy.
Adresa: č.p. 1, 266 01 Svatý Jan pod Skalou

Web: https://www.svatojanskakolej.cz/

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

 

Podívat se do školy. Klikněte zde.


 

Dívčí katolická střední škola


 

Na naší škole je možné studovat jeden ze dvou dvouletých oborů Pečovatelské služby nebo méně studijně náročný Praktická škola dvouletá.

Uplatnění nacházejí absolventi na pozici Pracovník v sociálních službách v domovech důchodců, pečovatelských službách, sociálních ústavech u dětí i dospělých apod.
Adresa: Platnéřská 4, 110 00 Praha 1

Web: https://divciskola.cz/

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

 

Podívat se do školy. Klikněte zde.


 

Jabok - Vyšší odborná škola sociálně pedagogická a teologická


 

Jabok nabízí vzdělání v oboru sociální pedagogiky se zaměřením Sociální práce nebo Speciální pedagogika.

Vzdělávání pojímáme ve vzájemných vztazích pedagogiky, psychologie, sociální práce, filosofie a teologie, vycházíme z celostního pojetí člověka.Na Jaboku nám jde o teorii i praxi, o poskytnutí vědomostí i o kultivaci osobnosti, neboť odbornost i lidskost považujeme

za stejně důležité prvky kvality práce našich absolventů.


Adresa: Salmovská 8, 120 00 Praha 2

Web: https://www.jabok.cz

Zřizovatel: Salesiáni Dona Boska – řeholní společnost katolické církve

 

Podívat se do školy. Klikněte zde.


 

Katolická mateřská škola sv. KlimentaKatolická mateřská škola se skládá ze dvou tříd (rybičky a želvičky), kdy celková kapacita je 46 dětí.

Patronem naší školy je svatý Kliment, který děti doprovází na jejich „cestě“ v tomto období.

„DÍTĚ NENÍ NÁDOBA, KTERÁ TOUŽÍ BÝT NAPLNĚNA, ALE PLAMEN, KTERÝ SE TOUŽÍ ROZHOŘET.“ (Francois Rabelais)

 
Adresa: U Uranie 1080/16, 170 00 Praha 7 – Holešovice

Web: https://www.kms-kliment.cz/

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

 

Podívat se do školy. Klikněte zde.


 

Křesťánské gymnáziumVýchovu žáků provádíme v duchu vzájemné tolerance, pomoci, lásky a spolupráce, jak ji křesťanství vneslo do evropské kultury.

Proto přijímáme všechny děti, které chtějí být takto vedeny. Tímto směrem je zaměřena i doplňková mimoškolní činnost.


Adresa: Kozinova 1000, Praha 10, 102 00

Web: www.krestanskegymnazium.cz

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

 

Podívat se do školy. Klikněte zde.


 

Křesťanská pedagogicko-psychologická poradna
KPPP je školským poradenským zařízením ve smyslu ustanovení §116 zák. č. 561/2004 Sb. (školský zákon) a § 5 Vyhlášky č. 72/2004 Sb.

o poskytování poradenských služeb ve školách a školských zařízeních ve znění pozdějších předpisů. Poskytuje poradenské služby v oblasti

výchovy a vzdělávání rodičům, žákům, studentům a učitelům. Zabývá se prevencí rizikového chování ve školách a vzděláváním pedagogů.

      Specifické poslání KPPP spočívá v přímém zapojení křesťanských hodnot a výchovných principů do poradenské praxe. Křesťanství vnášíme

do naší práce v podobě otevřeného a respektujícího přístupu k lidem, se kterými se setkáváme. Snažíme se ukazovat cestu komunikace, nenásilí,

vzájemné pomoci a opravdového zájmu o druhé. Naším cílem je společně s těmi, kteří do poradny přicházejí, hledat jejich vlastní cestu, jak se stát

člověkem, který se dokáže svobodně rozhodovat, nést odpovědnost za své jednání a respektovat životní cestu druhých.

Adresa: Pernerova 427/8, Praha 8 - Karlín, 186 00 Praha 8

Web: https://www.kppp.cz/

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

 

Podívat se do poradny. Klikněte zde.


 

ZŠ a MŠ logopedická Don Bosco


 

Poskytuje komplexní odbornou speciálně-pedagogickou a logopedickou péči v oblasti výchovy,

výuky a zájmových aktivit dětem od 3 do 15 let s poruchami řeči, komunikace a učení.
Adresa: Dolákova 555/1, 181 00 Praha 8 – Bohnice

Web: www.donbosco.cz

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

 

Podívat se do školy. Klikněte zde.


 

Katolická mateřská škola Beroun


 

Jednotřídní mateřská škola s celodenním provozem pro děti ve věku od tří let. Kromě všeobecných úkolů předškolního

vzdělávání věnujeme zvláštní pozornost výchově v duchu křesťanské etiky. Důraz klademe na vytváření rodinného prostředí.Pravidelně pořádáme řadu akcí, např. divadélka, společné programy s rodiči, plavecký výcvik, pobyt ve škole v přírodě, projektové dny apod.

Spolupracujeme s Křesťanskou pedagogicko-psychologickou poradnou v Praze. Škola má atraktivní polohu v klidném centru města,

dopravní dostupnost je velmi dobrá.
Adresa: Seydlovo nám. 24/5, 266 01 Beroun

Web: https://www.kmsberoun.cz

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

 

Podívat se do školy. Klikněte zde.


 

Vyšší odborná škola publicistiky


 

Vyšší odborná škola publicistiky v Praze vzdělává budoucí novináře a mediální specialisty.

Během 25 let vychovala tisícovku úspěšných absolventů.Předností této novinářské školy jsou mediální profesionálové v řadách lektorů, pestrý výběr praktických dílen, odborné praxe,

moderní technologické zázemí i flexibilita rozvrhu.Díky tomu VOŠP vybaví studenty dovednostmi a znalostmi, ale hlavně reálnými zkušenostmi mnoha profesí

televizních, rozhlasových, internetových i tištěných médií.

 
Adresa: Opatovická 160/18, 110 00 Praha 1 — Nové Město

Web: https://www.vosp.cz

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

 

Podívat se do školy. Klikněte zde.


 

Dvouletá katolická střední škola a mš, Kolín


 

Střední škola nabízí možnost vzdělání ve dvouletém oboru Pečovatelské služby a oboru Praktická škola dvouletá.

Obor Pečovatelské služby je zaměřen na praktické činnosti v oboru pečovatelství a ošetřovatelství.

Obor Praktická škola dvouletá je určen pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami.

 
Adresa: Legerova 28, 280 00 Kolín 3

Web: https://www.dkskolin.cz/

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

 

Podívat se do školy. Klikněte zde.


 

Mateřská škola sv. Voršily


 

Jsme školou rodinného typu, otevřenou nejen věřícím rodinám. Koncepce školy je zaměřena na osobnostně orientovanou výchovu

a vzdělávání všech svěřených dětí v křesťanském duchu v laskavém a podnětném prostředí.


 

Hlavní motto:

„Nemůžeme všechny děti naučit všechno, ale můžeme je učinit šťastnými“
Adresa: Ostrovní 11/139, 110 00 Praha 1

Web: www.mssvvorsily.cz

Zřizovatel: Českomoravská provincie Římské unie řádu sv. Voršily

 

Podívat se do školy. Klikněte zde.


 

Zakládní škola sv. Voršily


 

Základní škola sv. Voršily v Praze je křesťansky orientovaná škola s rozšířeným vyučováním jazyků.

 
Adresa: Ostrovní 2070/9, 110 00 Praha 1

Web: http://www.zssv.cz

Zřizovatel: Českomoravská provincie Římské unie Řádu svaté Voršily

 

Podívat se do školy. Klikněte zde.


 

Církevní mateřská škola RadostCírkevní mateřská škola Radost je zařízení rodinného typu s celodenním provozem. Ve dvou věkově smíšených třídách míváme 52 dětí.Navíc se snažíme zprostředkovat dětem to, co máme v názvu. Tedy kromě radosti, také to církevní. Seznamujeme děti s církevním rokem,

vyprávíme si o životě svatých, scházíme se v adventním nebo postním ranním kruhu kolem adventního nebo postního kalendáře

a společně se s dětmi připravujeme na Vánoce či Velikonoce, tak aby každé z dětí mohlo přispět svým dílem.

 Motto:

„Všechno má určenou chvíli a veškeré dění pod nebem svůj čas“


Adresa: Bulharská 2331, 272 01 Kladno

Web: https://www.cms-radost.cz/

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

 

Podívat se do školy. Klikněte zde.
ŠKOLA JEČNÁ


 

Posláním našich církevních škol je kvalitně připravit mladé lidi po stránce odborné i lidské ke svému povolání – službě nemocným,

trpícím, hendikepovaným s odkazem a křesťanské hodnoty a úctu k člověku.

Školy jsou vstřícné bezpečné, přátelské a stimulující prostředí pro žáky, studenty, rodiče i pedagogické a nepedagogické pracovníky.

Žáci a studenti jsou velmi dobře odborně připraveni na své budoucí povolání.

Absolventi našich škol by měli být nejen dobrými odborníky v praxi, ale také vnímavými jedinci pro potřeby druhého člověka.
Adresa: Ječná 33, Praha 2, 120 00

Web: www.skolajecna.czCírkevní střední zdravotnická škola Jana Pavla II.

Ječná 33, 120 00 Praha 2

Zřizovatel: Arcibiskupství pražské

Kapacita: 300 žákůStřední odborná škola sociální sv. Zdislavy

Ječná 33, 120 00 Praha 2

Zřizovatel: Kongregace Dcer Božské Lásky – Česká provincie

Kapacita školy: 270 žákůVyšší odborná škola zdravotnická SŘMR

Ječná 33, 120 00 Praha 2

Zřizovatel: Suverénní řád maltézských rytířů – České velkopřevorství

Kapacita školy: 255 žáků

 

Podívat se do školy. Klikněte zde.